Mengenal homoseksual di dunia dengan sebutan gay

Mengenal homoseksual di dunia dengan sebutan gay

Homoseksual di dunia Mengenal homoseksual di dunia dengan sebutan gay – Pernah dengar kata “gay”? Kata “gay” pada kenyataannya telah ada sejak lama di kamus Inggris dan arti aslinya jauh berbeda daripada pengertiannya yang sekarang: lelaki penyuka sesama jenis. Menurut kamus Merriam-Webster arti dari kata gay adalah gembira, bersemangat, sukaria, serta merasa hidup penuh dengan […]

Continue Reading